NOTA PRAWNA

I. Prawo autorskie

1. Treść stron internetowych MEDiVET chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że MEDiVET wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. 

2. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych MEDiVET stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

II. Zasady korzystania z serwisu

1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej MEDiVET mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej MEDiVET w oznaczonych artykułach z prasy specjalistycznej mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji. Firma MEDiVET nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

3. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

4. Korzystanie lub stosowanie preparatów, produktów leczniczych lub innych środków wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem. MEDiVET nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na stronach internetowych MEDiVET informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii.

5. Firma MEDiVET zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

6. Osoby korzystające z możliwości przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału.

7. Przesyłając materiał do jednego z naszych serwisów, MEDiVET nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.

8. Osoby przesyłające jakikolwiek materiał informacyjny na jeden z serwerów MEDiVET zobowiązują się nie podjąć przeciwko nam żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwolnią nas z odpowiedzialności, jeśli osoby trzecie podejmą wobec nas działania w związku z przekazanym materiałem.

9. Osoby korzystające z możliwości przesyłania opinii, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.

10. MEDiVET nie może dokonywać i nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. MEDiVET może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

III. Zasady korzystania z serwisu przeznaczonego dla osób z wykształceniem medycznym

1. Na stronach internetowych MEDiVET znajdują się informacje przeznaczone wyłącznie dla lekarzy, gdzie zostały umieszczone treści tylko i wyłącznie dla osób z wykształceniem medycznym, w szczególności lekarzy.

2. Użytkując strony przeznaczone dla osób wykonujących zawód medyczny użytkownik potwierdza, że ma do tego prawo.

IV. Serwis internetowy Grupy MEDiVET a polskie prawo telekomunikacyjne

Serwis internetowy MEDiVET.pl wykorzystuje technologię plików Cookies w celu jego poprawnego działania, oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji.

Pliki cookies dostarczają poprzez firmę Google danych na temat ruchu w naszym serwisie. Grupa MEDiVET nie zbiera ani nie zamieszcza żadnych prywatnych i poufnych informacji znajdujących się na Twoim komputerze. Korzystając z serwisu akceptujesz wykorzystanie technologii plików Cookies.

Pliki Cookies w serwisie:

1. Pliki tymczasowe - są niezbędne do obsługi sesji, działania serwisu
2. Pliki Google Analytics - służące do analizy odwiedzin w serwisie
Jak zablokować lub usunąć pliki cookies z komputera:
Pliki cookies można wyłączyć i usunąć w każdej przeglądarce. Pamiętaj! Jeżeli jesteś pewien, że chcesz usunąć pliki cookies, a korzystasz z kilku przeglądarek to musisz usunąć je osobno z każdej z nich.

V. Odpowiedzialność 

1. Informacje zawarte w serwisie internetowym MEDiVET zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak firma MEDiVET nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie MEDiVET mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

2. Firma MEDiVET nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronach internetowych MEDiVET bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej.

3. Firma MEDiVET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatację, nawet gdy o możliwości szkody użytkownik został powiadomiony.

4. Firma MEDiVET nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

5. Serwis internetowy MEDiVET posiada linki do stron osób trzecich. MEDiVET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością MEDiVET nie oznacza, że MEDiVET rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własną odpowiedzialność.

6. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt:

MEDiVET S.A.
ul. Szkolna 17, 63-100 Śrem
tel.: +48 61 622 55 00
fax: +48 61 622 55 56 
e-mail: biuro@medivet.pl