MONITORING BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH (PLW)

Osoby odpowiedzialne za monitorowanie bezpieczeństwa:

lek. wet. Rafał Majewski, tel/faks: (74) 8 177 313; tel. 606 127 806  

lek. wet. Radosław Banach, tel. (61) 622 55 00; 602 713 467; Faks: (61) 622 55 56 

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego  weterynaryjnego dla lekarzy wet. i służb medycznych:

Aby zgłosić działanie niepożądane, prosimy wysłać do nas wiadomość za pośrednictwem poniższego formularza.